صفحه‌ی 40

امروز ماما‌ن‌م یه چیز‌هایی رو نشون‌م داد که باهاشون کلی یاد قدیم‌ها کردم از دفتر نقاشی مکتب‌م (مهد القرآن/ مکتب‌القرآن) گرفته تا نوشته‌ی یاد بود کلاس اول‌م. یه جا جوگیر شدم که توی نقاشی‌های اجق وجق (یا اجغ وجغ یا اجق و جغ یا اجغ وجق) دوران کودکی‌م شکل دست‌م رو دیدم دست‌م رو گذاشت‌م روی دست‌م... ازین فیلم عاطفی‌ها دیگه!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 39

اگه هر کاری کردی نشد اشکال نداره...
اگه بازم نشد اشکالی نداره...
غم دنیا رو نخورید که اگه بخورید زود پیر می‌شید...
دنیا‌تون رو حروم این کارا نکنید و خوش باشید...
شاید که مصلحت نبوده...
و در آخر این که چیزی رو  به زور از خدا نخواید...
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 38

گنجیشک اشمشی
 
گنجیشک‌ که اشیمشی؛
لب بوم ما نشین؛
بارون میاد خیس می‌شی؛
برف میاد گوله می‌شی؛
می‌افتی توحوض نقاشی؛
خیس می‌شی گوله می‌شی؛
می‌افتی تو حوض نقاشی؛
کی می‌گیره فراش باشی؛
کی می‌کشه قصاب باشی؛
کی می‌پزه آشپز باشی؛
کی می‌خوره حاکم باشی/حکیم باشی؛
گنجیشک که اشیمشی
 
دارم از نونوایی بر‌می‌گردم، که سر یه گنجیشک و بعد بدن‌ش‌ رو می‌بینم. 
آخه نامردا،
کثافتا،
آشغالا،
برای چی الکی گنجیشکِ بی‌چاره رو می‌کشین؟
گنجیشک کوچولو رو بر می‌دارم و می‌برم توی خاک دفن‌ش می‌کنم.
آخه مگه گنجیشک‌ها چه گناهی کردن؟
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۷ ]

صفحه‌ی 37

پاسخ به نقد‌های شما

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]

صفحه‌ی 36

مُردم

/این قضیه مربوط است به همین امروز که من مُردم!!/

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۷ ]

صفحه‌ی 35

پرواز را به خاطر بسپار


/...من از تاب بازی می‌ترسیدم. تا آن‌جا که یادم هست، ترسم از آن‌جا شروع شد که با پدر رفته بودیم به پارک نزدیک‌ خانه‌ی‌مان – آن زمان‌ها! -  پدرم گفت که برویم خانه و من که هنوز از تاب  پایین نیامده و تاب هنوز نه‌ایستاده  تالاپی از روی تاب می‌افتم به پایین و گریه زاااری.../

 

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 34


بدشانسی

/...صورت معلم سابق علوم را که می‌بینم، از چهره‌اش معلوم است که تعجب کرده.../

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 33

من و خانواده (1)
من و پدرم

/...به مناسبت روز پدر.../

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]

صفحه‌ی 32

دست‌تان در نکند

/...دست‌تان در نکند که.../

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)