صفحه‌ی 93

همه‌ی ما ها پریم از حفره‌های مادی!
به همین دلیل و جهت فعلن بی‌خیال کارگران مشغول کار  بشید لفطن! اونا هنوز مشغولن!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)