صفحه‌ی 108

*/درس/*
اه بدم میاد از اینایی که می‌گن، درس داریم! الان از خودم بدم میاد!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۴ ]

صفحه‌ی 107

*/مبارک!/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۶ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)