صفحه‌ی 28

دوچرخه

/...ما اینقدر حوصله داریم؟.../

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]

صفحه‌ی 27

گویند

 

/...من دلم نمی‌خواست که دیگر سوالی بکنم، ولی، چرا چاخان می‌کنند؟.../

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)