صفحه‌ی 87

همه می‌دونن داوری... .

ای دهر تو بخور این راه را کلاً، که ما نخواستیم داوری... !

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)