صفحه‌ی 342 - جویا باشید(؟)!

الف

 سلام.

  من حال‌م خوبه! الآن البته. و الآن. که اگر گیرا باشد خواننده خود می‌داند. امیدوارم بیش‌تر بیام این‌جا. تا چه باشد. تا چه شود.

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)