صفحه‌ی 237

*/ نمی‌دانم اصلن چگونه باید جمله‌بندی کنم این غم دنیا را/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۴ ]

صفحه‌ی 236

*/هر‌ تن‌هایی‌ای، یک تن‌هایی هم پشت‌ش هست، پس تا می‌توانی از هر چه که هستی لذت ببر!/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۷ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)