صفحه‌ی 284 - اگر دوست دارم!

حالِ خوبِ الآن‌م را دوست دارم. سینما را دوست دارم. آرنوفسکی را دوست دارم. fountian را دوست دارم. موسیقی را دوست دارم. اگر دوست دارم!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)