صفحه‌ی 271 - خیلی غریب بعد از سالیان دل‌م خواست یه مدت فقط فرهاد گوش بدم!

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]

صفحه‌ی 270 - بزرگ‌ترین غمِ تاریخ آن‌جا به سراغ‌ت می‌آید که می‌فهمی متفاوتی!

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۹ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)