صفحه‌ی 232

*/اکنون می‌پرسم، تا نپرسم بعدن... !/*
ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۹ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)