صفحه‌ی 267 - رویاهای زندانی

"خودش، خودش را زندانی کرد، چرا که از همه چیز می‌ترسید!"


ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 266 - من هیچی حالی‌م نمی‌شه، چون گاوم!

"بی‌گاه شد، بی‌گاه شد، گاوی به روی ماه شد!"

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱۲ ]

صفحه‌ی 265 - مدرسه‌های الکی:))

معلّمای الکی، دانش‌آموزای الکی

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۷ ]

صفحه‌ی 264 - چه خبر احوال؟!

خوب و خوش‌اید؟!

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)