صفحه‌ی 277 - تمام آن‌چه خورانده‌ام!

(من در تصویر قایقی خواستم ساخت، که کاش با همان دور شده بودم)

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)