صفحه‌ی 89

در کوی نیک نامی ما را گذر نداند
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]

صفحه‌ی 88

تولد سربازه وظیفه‌ی سرسره باز...، مبارک! :))

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)