صفحه‌ی 46

من برگشتم!
جی‌جی‌جی‌جین!
باید به عرض همه‌ی آن‌هایی که گفتند چه بی‌خبر آمدی و برخی که لیچار بارم کردند که چه‌قدر نامردی که بی سر و صدا اومدی اون‌وقت به ما هم سر نمی‌زنی و... برسانم که من نه در 1/مرداد و نه در 12/مرداد برگشته بودم به فضای مجازی بلکه فقط برنامه‌ای بود که از پیش تدارک دیده بودم.
وقتی که به 1 و 12 مرداد رسیدم آن قدر در آمپاس یا عامپاث بودم که نگو!
+من و حسن رضایی پرچکوهی مرداد92- گیلان - اشکور - روستای کلای‌پهلو
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]

صفحه‌ی 45

تولدم مبارک.

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]

صفحه‌ی 44

تولدت مبارک داداش‌م:)
مدل این کیک‌م به خاطر این که خیلی کتاب‌خونی انتخاب کردم!!
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)