صفحه‌ی 337 - عشق در دل‌م سررفت!

از اوّل هر صبح،

حوصله‌مون سررفت!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)