صفحه‌ی 50

عکس این صفحه پریده می‌باشد:)
برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۲ ]
ما نـا
۰۸ مهر ۱۹:۲۳
با کمی؟ !

پاسخ :

دیگه! [خنده]
هوالعشق
۱۵ مهر ۱۵:۳۴
تو کدومشونی؟ :دی

پاسخ :

اگه تابلو‌ی مدرسه همین وری باشه من اون آقا‌ هم.
""" """""" """"""" بر عکس را نشان دهد (پشت به موتور) اونی که آویزونهِ
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)